Jump to content

Registration Terms

Sellesse foorumisse registreerimine on tasuta! Foorumiga liitumiseks loe läbi allolevad reeglid ja kinnita nendega nõustumist.
Vaatamata moderaatorite igapäevasele tööle ei suudeta kõiki maitsetuid postitusi foorumist tõenäoliselt kustutada. Seetõttu tuleb silmas pidada, et iga kasutaja väljendab foorumis ainult enda isiklikku arvamust, mis ei pruugi kattuda foorumi administraatorite või arendajate vaadetega.
Foorumi reeglitega nõustudes kinnitate, et ei postita rõvedaid, vulgaarseid, viha tekitavaid, ähvardavaid ega muul moel seadustega vastuolus olevaid postitusi.
Omanikud jätavad enesele õiguse eemaldada, muuta, liigutada või sulgeda suvalise teema põhjuste olemasolul.